Hệ thống băng tải chuyển hàng Qua Kho
CÔNG TY TNHH MAY MẶC PREMIER GLOBAL VIỆT NAM
– Hệ thống băng tải chuyển hàng qua kho Gồm các băng tải: + Băng tải PVC nghiêng + Băng tải con lăn cong + Băng tải co lăn tự do. + Băng tải con lăn xích Truyền động

Băng tải chuyền
Băng tải chuyền