Vít tải chia liệu và cân định lượng

Công ty Băng tải Trường Thọ chuyên thiết kế và sản xuất các loại vít tải cấp liệu, chia liệu xuống cân tự động và đóng bao thành phẩm. Vít tải cấp liệu, vít tải xoắn