Vít tải liệu dạng ống

Công ty băng tải Trường Thọ chuyên thiết kế và sản xuất hệ thống vít tải. Vít tải dạng ống, vít tải dạng U có nắp, Vít tải cấp liệu, vít tải liệu rời.