Băng tải xích nhựa trong ngành thực phẩm

Băng tải xích nhựa nhằm sử dụng trong ngành thực phẩm , vật liệu khung sườn inox 304 an toàn thực phẩm