Băng tải xích gầu trong ngành thực phẩm

Băng tải xích gầu tải nguyên liệu rời trong ngành thực phẩm, Vật liệu inox 304 an toàn thực phẩm.