• Hệ thống băng tải con lăn truyền động chuyên dùng tải sản phẩm dạng thùng, khay, bưu phẩm.

Băng tải con lăn truyền động chuyên được sử dụng trong các nhà máy và khu công nghiệp.

Băng tải trong các dây chuyền sản xuất được cải tiến tự động hoàn toàn theo ứng dụng cụ thể.

– Khung sườn và con lăn , khung chân băng tải được kết nối vững chắc qua các bulong và thẩm mỹ cao.

Sản phẩm liên quan