• Công ty Băng tải Trường Thọ chuyên cung cấp băng tải cấp liệu trong cấc nhà máy và khu công nghiệp tại Việt nam. Băng tải cấp liệu được ứng dụng rộng rãi trên thị trường.

Băng tải cấp liệu trong ngành chuyền tải công nghiệp là sản phẩm thay thế nhân lực trong quá trình chuyển hàng dạng liệu rời.

Băng tải cấp liệu theo độ cao, thường ứng dụng cung cấp liệu vào máy công nghiệp như: máy trộn bê tông, máy đập ….

Liên hệ

Sản phẩm liên quan